visie & MIssie

Visie

Ons uitgangspunt is een inclusieve samenleving waarin iedereen een eerlijke, gelijke kans krijgt.
Met andere woorden: een samenleving waarin je wordt beoordeeld op wat je kunt in plaats van wat je bent.
Een samenleving waarin diversiteit niet als vloek, maar als zegen wordt gezien.

Door middel van dialoog, confrontatie en het sluiten van allianties met diverse Nederlanders uit alle lagen van de samenleving maken wij Nederland inclusiever. 
Ons platform is activistisch, idealistisch en werkt curatief.

Missie

De Stichting Diversiteit & Inclusie is hét platform binnen Almere, Flevoland en Nederland waar Nederlanders van alle achtergronden zich gehoord, ondersteund en vertegenwoordigd voelen wanneer het gaat om discriminatie en institutioneel racisme (primair op basis van huidskleur, afkomst, of religie).

Met dit platform willen wij (on)bewuste discriminatie en racisme Nederland uit krijgen.

Primaire doelstelling

De stichting heeft als statutaire doelstelling zich in te zetten als breed platform tegen discriminatie in Almere, Flevoland en Nederland.


St. Divinc zal zich ontwikkelen als een breed platform tegen Discriminatie en Racisme in Almere, Flevoland en Nederland.
Dit houdt in dat de stichting zich inzet voor alle vormen van inclusie, of het nou gaat om gender, seksuele vrijheid, etc. De primaire focus van de stichting ligt bij discriminatie op basis van afkomst, cultuur of huidskleur. 
Het streven is om een brede afspiegeling van de Almeerse, Flevolandse, Nederlandse samenleving te vormen. 
Dit om brede allianties te kunnen smeden, om een bredere doelgroep te bereiken en uiteindelijk sneller en meer draagvlak te realiseren.

Doelgroep

Onze doelgroep wordt gevormd door alle Nederlanders.

Wij willen de strijd voor inclusie voeren in respectievelijk Almere, Flevoland en Nederland.

Om de strijd voor inclusie succesvol te maken is het belangrijk een zo breed mogelijk draagvlak onder alle bevolkingsgroepen te realiseren.
Hierin sluiten wij niemand uit.

Onze doelgroep bestaat dan ook uit alle inwoners in het werkgebied.
Per individuele actie of project zal er een specifieke, toepasselijke doelgroep analyse worden gemaakt.
Wij zullen onze doelgroep op verschillende manieren proberen te mobiliseren.

Dit kan via de klassieke en sociale media, via drukpers en huis-aan-huisbladen, via straatacties en mond-tot-mond.